Phần mềm cập nhật giá vàng và USD

2,990,000 

Phần mềm cập nhật giá vàng và USD được phát triển bởi công ty Ý Tưởng Việt.

Chức năng chính của phần mềm bao gồm:

  • Phần mềm hiển thị bảng giá vàng trên màn hình tivi.
  • Phần mềm báo giá vàng trực tuyến
  • Phần mềm cập nhật giá vàng và usd
Phần mềm cập nhật giá vàng và USD

2,990,000 

Danh mục: Từ khóa: