Trọn Gói Giải Gháp Phần Mềm Kiểm Kho RFID Gói Tiết Kiệm

29,900,000 

Giá trọn gói bao gồm

  1. Giải pháp phần mềm kiểm kho bằng CHIP từ RFID
  2. Máy đọc và ghi dữ liệu

( Máy in vẫn xài máy in khách đang sử dụng chỉ thay thế tem đang sử dụng bằng tem RFID  )

Trọn Gói Giải Gháp Phần Mềm Kiểm Kho RFID Gói Tiết Kiệm